1 result
Authority data
Wypadki nadzwyczajne w miejscach pozbawienia wolności (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przestępstwo (hasło przedmiotowe) ; Wypadki (hasło przedmiotowe)
zob. też Więziennictwo (hasło przedmiotowe) ; Zakłady poprawcze i wychowawcze (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Ucieczki więźniów (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wypadki nadzwyczajne w aresztach ; Wypadki nadzwyczajne w jednostkach penitencjarnych ; Wypadki nadzwyczajne w miejscach odosobnienia ; Wypadki nadzwyczajne w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności ; Wypadki nadzwyczajne w policyjnych izbach dziecka ; Wypadki nadzwyczajne w więzieniach ; Wypadki nadzwyczajne w zakładach poprawczych i wychowawczych
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again