29 results
Authority data
Muzyka na klarnet, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
zob. też Altowioliści (hasło przedmiotowe) ; Altówka (hasło przedmiotowe) ; Klarneciści (hasło przedmiotowe) ; Klarnet (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczela (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczeliści (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka kameralna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe) ; Trio (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na akordeon, flet, klarnet, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet, obój, klarnet, fagot, róg, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet, obój, klarnet, instrumenty perkusyjne i trio smyczkowe (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fortepian, flet, klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na altówkę, klarnet i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, wiolonczelę i klarnet ; Muzyka na klarnet, wiolonczelę i altówkę ; Muzyka na wiolonczelę, altówkę i klarnet ; Muzyka na wiolonczelę, klarnet i altówkę
Authority data
Muzyka na fagot, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
zob. też Altowioliści (hasło przedmiotowe) ; Altówka (hasło przedmiotowe) ; Fagociści (hasło przedmiotowe) ; Fagot (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczela (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczeliści (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka kameralna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe) ; Trio (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fagot (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fagot i altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fagot i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet, fagot, róg, harfę i trio smyczkowe (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na altówkę, fagot i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, wiolonczelę i fagot ; Muzyka na fagot, wiolonczelę i altówkę ; Muzyka na wiolonczelę, altówkę i fagot ; Muzyka na wiolonczelę, fagot i altówkę
Authority data
Muzyka na flet, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na altówkę, flet i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, wiolonczelę i flet ; Muzyka na flet, wiolonczelę i altówkę ; Muzyka na wiolonczelę, altówkę i flet ; Muzyka na wiolonczelę, flet i altówkę
Authority data
Muzyka na flet (2), altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (2) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na 2 flety, altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, flet (2) i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, wiolonczelę i flet (2) ; Muzyka na dwa flety, altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na flet (2), wiolonczelę i altówkę ; Muzyka na wiolonczelę, altówkę i flet (2) ; Muzyka na wiolonczelę, flet (2) i altówkę
Authority data
Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka wiolonczelowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Sonata (altówka i wiolonczela) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Duet (altówka i wiolonczela)
Authority data
Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet na instrumenty smyczkowe (hasło przedmiotowe) ; Kwartet (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na gitarę i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na głos średni i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na harfę i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na marimbę i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na altówkę, skrzypce (2) i wiolonczelę ; Muzyka na altówkę, wiolonczelę i skrzypce (2) ; Muzyka na skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na skrzypce (2), wiolonczelę i altówkę ; Muzyka na wiolonczelę, altówkę i skrzypce (2) ; Muzyka na wiolonczelę, skrzypce (2) i altówkę
deskryptor - Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) stosuje się dla kwartetów smyczkowych w sensie gatunku muzycznego na zespół czterech ściśle określonych instrumentów: dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Nie stosuje się dodatkowo deskryptora Muzyka na kwartet smyczkowy
Authority data
Muzyka na skrzypce (3), altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na skrzypce (3) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na 3 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas ; Muzyka na troje skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas
Authority data
Muzyka na flet, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe)
zob. też Altowioliści (hasło przedmiotowe) ; Altówka (hasło przedmiotowe) ; Fleciści (hasło przedmiotowe) ; Flet (hasło przedmiotowe) ; Kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Kontrabasiści (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczela (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczeliści (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kwartet (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka kameralna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fortepian, flet, klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na flet, obój, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
zob. też Altowioliści (hasło przedmiotowe) ; Altówka (hasło przedmiotowe) ; Fleciści (hasło przedmiotowe) ; Flet (hasło przedmiotowe) ; Oboiści (hasło przedmiotowe) ; Obój (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczela (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczeliści (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kwartet (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka kameralna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i obój (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet, obój, harfę, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na obój (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na obój i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na harfę, flet, obój, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na flet (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na harfę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na obój (hasło przedmiotowe) ; Muzyka wiolonczelowa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fortepian (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na skrzypce (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na akordeon, flet, obój, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na akordeon (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na obój (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na akordeon, flet, klarnet, altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na akordeon (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe)
Authority data
Muzyka na klarnet i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na klarnet (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na klarnet, skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na kwartet smyczkowy i klarnet ; Kwintet (klarnet, skrzypce (2), altówka i wiolonczela)
Authority data
Muzyka na wibrafon i trio smyczkowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na wibrafon (hasło przedmiotowe) ; Trio smyczkowe (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na wibrafon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na trio smyczkowe i wibrafon
Authority data
Muzyka na flet i trio smyczkowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Altowioliści (hasło przedmiotowe) ; Altówka (hasło przedmiotowe) ; Fleciści (hasło przedmiotowe) ; Flet (hasło przedmiotowe) ; Kameraliści (hasło przedmiotowe) ; Skrzypce (hasło przedmiotowe) ; Skrzypkowie (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczela (hasło przedmiotowe) ; Wiolonczeliści (hasło przedmiotowe) ; Zespoły kameralne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kwartet (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka kameralna (hasło przedmiotowe) ; Muzyka poważna (hasło przedmiotowe)
zob. też Muzyka na altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na altówkę i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i skrzypce (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na flet, instrument perkusyjny (instrument perkusyjny (2)) i kwartet fortepianowy (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na fortepian, flet, klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na skrzypce (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na skrzypce i altówkę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na skrzypce i wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na wiolonczelę (hasło przedmiotowe) ; Trio smyczkowe (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Trio smyczkowe (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę ; Muzyka natrio smyczkowe i flet
Authority data
Muzyka na gitarę i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na gitarę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na gitarę, skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na kwartet smyczkowy i gitarę
Authority data
Muzyka na harfę i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na harfę (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na harfę, skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na kwartet smyczkowy i harfę
Authority data
Muzyka na obój i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na obój (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na kwartet smyczkowy i obój ; Muzyka na obój, skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę
Authority data
Muzyka na akordeon i kwartet smyczkowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzyka instrumentalna (hasło przedmiotowe)
zob. też Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny) (hasło przedmiotowe) ; Muzyka na akordeon (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzyka na akordeon, skrzypce (skrzypce (2), altówkę i wiolonczelę ; Muzyka na kwartet smyczkowy i akordeon
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again