9 results
Authority data
Parki przemysłowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Inkubatory przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Klastry (ekonomia) (hasło przedmiotowe) ; Nieruchomości (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Industrial districts
Authority data
Archeologia przemysłowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Archeologia (hasło przedmiotowe)
zob. też Budownictwo przemysłowe - zabytki (hasło przedmiotowe) ; Przemysł - zabytki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Archeologia industrialna ; Industrial archaeology
Authority data
Muzea techniki (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Muzea (hasło przedmiotowe)
zob. też Kopalnie zabytkowe (hasło przedmiotowe) ; Muzea morskie i rzeczne (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe) ; Technika (hasło przedmiotowe) ; Zabytki techniki (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Muzea przemysłu ; Industrial museums ; Industrial museums
Authority data
Rewolucja przemysłowa (hasło przedmiotowe)
zob. też Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Industrializacja (hasło przedmiotowe) ; Manufaktura (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe) ; Rewolucja naukowo-techniczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Industrial Revolution ; Przewrót przemysłowy
deskryptor Rewolucja przemysłowa stosuje się dla prac dotyczących przemian w technice, gospodarce i społeczeństwie w drugiej połowie XVIII i w XIX w.
Authority data
BHP (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Bezpieczeństwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) (hasło przedmiotowe) ; Choroby zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Dozór techniczny (hasło przedmiotowe) ; Inspekcja pracy (hasło przedmiotowe) ; Inspektorzy bhp (hasło przedmiotowe) ; Kultura pracy (hasło przedmiotowe) ; Medycyna pracy (hasło przedmiotowe) ; Normy ISO 45001 (hasło przedmiotowe) ; Obiekty socjalne (hasło przedmiotowe) ; Odzież ostrzegawcza (hasło przedmiotowe) ; Środki ochrony indywidualnej (hasło przedmiotowe) ; Oświetlenie awaryjne (hasło przedmiotowe) ; Posiłki regeneracyjne (hasło przedmiotowe) ; Praca (hasło przedmiotowe) ; Rażenie prądem elektrycznym (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko zawodowe (hasło przedmiotowe) ; Znaki i barwy bezpieczeństwa (hasło przedmiotowe) ; Wypadki przy pracy (hasło przedmiotowe)
zob. też Plakat BHP (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bezpieczeństwo i higiena pracy ; Higiena pracy ; Industrial hygiene ; Industrial safety ; Praca - ochrona ; Przedsiębiorstwo - bhp ; Industrial hygiene ; Industrial safety
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - bhp, np.: Kolejnictwo - bhp
Authority data
Drobnoustroje przemysłowe (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Drobnoustroje (hasło przedmiotowe)
zob. też Mikrobiologia przemysłowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Drobnoustroje - stosowanie - przemysł ; Industrial microorganisms
Authority data
IFS Applications (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Systemy informatyczne zarządzania (hasło przedmiotowe) ; Zintegrowane systemy informatyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Industrial and Financial Systems Applications ; Zintegrowany System Informatyczny IFS Applications
Authority data
Tereny poprzemysłowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Dziedzictwo przemysłowe (hasło przedmiotowe) ; Przemysł (hasło przedmiotowe) ; Rewitalizacja (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Post-industrial areas ; Obszary poprzemysłowe ; Obszary postindustrialne ; Przestrzenie poprzemysłowe ; Przestrzenie postindustrialne ; Tereny postindustrialne
Authority data
World Association of Industrial and Technological Research Organizations (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Association Mondiale des Organisations de Recherche Industrielle et Technologique ; WAITRO
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again